Hallintoedustus

Hallintoedustuksella pyritään sekä tehostamaan yrityksen toimintaa että lisäämään henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia.

Henkilöstöllä on oikeus osallistua vähintään 150 työntekijää työllistävän yrityksen päätöksentekoon niissä toimielimissä, joille yrityksen päätösvalta, toimeenpanovalta tai niihin liittyvä toiminnan valvontaoikeus kuuluu.

Henkilöstö voi olla edustettuna esimerkiksi osakeyhtiön hallituksessa, hallintoneuvostossa tai sellaisissa hallituksen ja toimeenpanevan johdon päätöksenteon valmistelua varten perustetuissa neuvoa-antavissa johtoryhmissä, joissa käytännön toimintaa koskevat ratkaisut tosiasiallisesti tehdään.

Hallintoedustusta koskevia säännöksiä ei voida kiertää perustamalla uusia toimielimiä, joiden tarkoituksena on ainoastaan muodollisesti täyttää lain vaatimukset.

Hallintoedustukseen kuuluu mahdollisuus osallistua yrityksen liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevien tärkeiden kysymysten käsittelyyn jo ennen päätöksentekoa.

Tarkoituksena on, että yritys ja henkilöstö pystyisivät sopimaan joustavasti toimintamalleista, jotka parhaiten sopivat yrityksen rakenteeseen ja toimintatapaan. Henkilöstön hallintoedustus tulisikin ensisijaisesti pyrkiä järjestämään yrityksen ja henkilöstön välisellä sopimuksella.

Yhteistoiminta-asiamies voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa hallintoedustuksen toteutustavasta.