Vuoropuhelua käydään säännöllisesti

Työnantajan on käytävä säännönmukaista vuoropuhelua henkilöstön edustajan kanssa yrityksen tai yhteisön toiminnan sekä työyhteisön kehittämiseksi lain piiriin kuuluvissa asioissa.

Vuoropuhelun tarkoituksena on edistää riittävää ja oikea-aikaista tiedonkulkua sekä luoda työpaikoilla vakiintunut toimintatapa, jonka kautta työnantaja ja henkilöstön edustaja voivat vaihtaa ajatuksia kulloinkin esillä olevista keskeisistä kysymyksistä.

Vuoropuhelun yhteydessä voidaan myös käsitellä muutosneuvottelujen piiriin kuuluvia asioita sellaisessa vaiheessa, jossa näiden neuvottelujen käynnistäminen ei ole vielä ajankohtaista.

Vuoropuhelun luonne voi vaihdella käsiteltävän asiakokonaisuuden luonteesta riippuen.

Tarkoituksena on, että työnantaja ja henkilöstön edustaja voivat nostaa tarpeelliseksi katsomiaan aiheita vuoropuhelun kohteeksi. Vuoropuhelu voi koskea yksittäisiä ja konkreettisia kysymyksiä tai yleisempiä kehityssuuntia. Vuoropuhelussa saatetaan esimerkiksi varautua tuleviin muutoksiin yrityksen toiminnassa sekä keskustella siitä, mitä nämä muutokset mahdollisesti edellyttävät henkilöstöltä.