Liikkeen luovutus

Liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on selvitettävä niiden työntekijöiden edustajille, joita luovutus koskee,

  • luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta,
  • luovutuksen syyt,
  • luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset sekä
  • suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet.

Luovuttajan annettava tiedot hyvissä ajoin ennen luovutusta

Luovuttajan on annettava hallussaan olevat tiedot henkilöstön edustajalle hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteutumista.

Luovutuksensaajan annettava tiedot viikon kuluessa luovutuksesta

Luovutuksensaajan on puolestaan annettava vastaavat tiedot viimeistään viikon kuluttua luovutuksen toteutumisesta. Luovutuksensaajan on lisäksi varattava edustajille tilaisuus esittää tarkentavia kysymyksiä sekä pyrittävä myös vastaamaan niihin. Jos edustaja sitä pyytää, selvitys edellä mainittuine tietoineen on esitettävä luovutuksensaajan koko henkilöstölle.

Muutosneuvottelujen tarve

Mikäli liikkeen luovutuksesta aiheutuu muutosneuvotteluja edellyttäviä henkilöstövaikutuksia, niistä neuvotellaan siten kuin jaksossa ”Muutosneuvottelut” on kerrottu.

Tiedottamisvelvoite koskee myös sulautumista ja jakautumista

Edellä mainitut velvoitteet koskevat myös yritysten sulautumista ja jakautumista.