Valvontailmoitus

Valvontailmoituksen yhteistoimintalain epäillystä rikkomisesta voit tehdä tällä lomakkeella

Ilmoittajan henkilöllisyys sekä se, että valvontatoimenpide on tehty ilmoituksen johdosta, pidetään salassa. Ilman suostumusta ilmoittajan henkilöllisyys voidaan ilmoittaa vain poliisiviranomaiselle epäillyn rikoksen selvittämiseksi. 

Yhteistoiminta-asiamiehen lausunto ei ole oikeudellisesti sitova

Yhteistoiminta-asiamiehen lausunnossa esitetyt näkemykset eivät ole oikeudellisesti sitovia eikä lausuntoon saa valittamalla hakea muutosta (Hallintolaki 7 luvun 43-45 ja 48 § sekä laki yhteistoiminta-asiamiehestä 2 §). Sitovan oikeudellisen kannan voi antaa vain tuomioistuin. 

Yhteistoiminta-asiamies ei valvo valtio- eikä kuntasektoria

Otathan huomioon, ettei yhteistoiminta-asiamies valvo yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa (1233/2013) eikä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella (449/2007) annettuja lakeja.