Poikkeukset työnantajan tiedonantovelvollisuudesta

Työnantajalla ei ole velvollisuutta antaa työntekijöille tai henkilöstön edustajille sellaisia tietoja, joiden luovuttamisesta aiheutuu objektiivisesti arvioiden merkittävää haittaa tai vahinkoa yritykselle tai sen toiminnalle.

Kysymyksessä on poikkeussäännös, jota tulee tulkita suppeasti.

Poikkeuksen piiriin kuuluvat lähinnä sellaiset tilanteet, joissa tietojen antaminen esimerkiksi pörssiyhtiössä vaarantaisi lakisääteisen salassapidon toteutumisen.

Poikkeus ei koske hallintoedustusta.