Sopimukseen perustuva henkilöstön hallintoedustus

Työnantaja ja henkilöstö voivat sopia, missä toimielimessä/toimielimissä henkilöstö on edustettuna.

Myös hallintoedustajien määrä on vapaasti sovittavissa.

Sopimuksella ei kuitenkaan voida poiketa hallintoedustajan kelpoisuutta, irtisanomissuojaa eikä salassapitovelvollisuutta koskevista säännöksistä. Sopimuksella ei myöskään ole mahdollista sopia siitä, että hallintoedustajan vastuu poikkeaisi asianomaisen toimielimen muiden jäsenten vastuusta.

Sopimus henkilöstön hallintoedustuksesta on tehtävä kirjallisesti, ja se voi olla voimassa joko määräajan tai toistaiseksi.

Sopimusjärjestely on mahdollista toteuttaa myös konsernikohtaisesti.