Muutosneuvotteluiden osapuolet

Muutosneuvottelut käydään lähtökohtaisesti työnantajan ja sen henkilöstön edustajan välillä, joka edustaa neuvotteluiden kohteena olevia työntekijöitä.

Jos henkilöstöllä tai jollakin henkilöstöryhmällä ei ole edustajaa, muutosneuvottelut käydään yhdessä kaikkien niiden työntekijöiden kanssa, jotka voivat olla työnantajan harkitseman toimenpiteen kohteena.

Mikäli harkittavana oleva toimenpide koskee vain yksittäistä tai yksittäisiä työntekijöitä, työnantaja voi käydä muutosneuvottelut suoraan asianomaisten työntekijöiden kanssa, vaikka näillä olisi yhteistoimintaa varten valittu edustaja. Tällöin kullakin työntekijällä on kuitenkin oikeus vaatia, että asiasta neuvotellaan henkilöstön edustajan läsnä ollessa tai työnantajan ja henkilöstön edustajan kesken. Työntekijä siis voi joka tapauksessa siirtää neuvottelut edustajan hoidettaviksi.

Liikkeen luovutuksen, sulautumisen tai jakautumisen yhteydessä myös luovutuksensaajalla tai vastaanottavalla yrityksellä on oikeus osallistua muutosneuvotteluihin, jotka koskevat yritysjärjestelystä mahdollisesti seuraavia henkilöstövaikutuksia.