Työnantajan selvitys

Irtisanomista, lomauttamista, osa-aikaistamista tai työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolista muuttamista koskevien muutosneuvotteluiden jälkeen työnantajan on kohtuullisen ajan kuluessa esitettävä henkilöstöosapuolelle arvio

  • harkitsemansa päätöksen sisällöstä,
  • toimenpiteen kohteena olevien työntekijöiden määrästä,
  • mahdollisten lomautusten kestosta sekä siitä,
  • minkä ajan kuluessa päätös aiotaan panna täytäntöön.

Toimenpiteen kohteena olevien työntekijöiden määrät tulee ilmoittaa toiminnoittain tai henkilöstöryhmittäin jaoteltuna.

Selvitys annetaan usein siinä vaiheessa, kun päätöstä vielä harkitaan, joten tiedot voivat olla vasta suuntaa-antavia, eikä esimerkiksi työntekijöitä ole tarpeen yksilöidä.

Selvityksen tavoitteena on lieventää työntekijöiden mahdollisesti tuntemaa epävarmuutta asiaa koskevan päätöksenteon etenemisestä.

Jos päätös koskee työnantajan työnjohtovaltaan kuuluvaa asiaa, sen yksityiskohtaisesta sisällöstä ja muutoksen arvioidusta ajankohdasta on annettava selvitys kohtuullisen ajan kuluessa neuvotteluiden päättymisestä. Se, tuleeko selvitys antaa vain neuvotteluosapuolelle vai kaikille työntekijöille, riippuu kulloinkin käsitellystä asiasta ja sen sisällöstä.