Henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa edistää tiedonkulkua 

Hallintoedustuksella tarkoitetaan henkilöstön oikeutta valita edustajansa työnantajan toimielimiin. 

Kansallinen hallintoedustus järjestetään henkilöstön vaatimuksesta niissä yhteistoimintalaissa tarkemmin määritellyissä yrityksissä, joilla on Suomessa vähintään 150 työntekijää. Edustus tulee toteuttaa toimielimessä, joka käsittelee tärkeitä liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevia kysymyksiä, mutta muilta osin sen järjestelyt ovat vapaasti sovittavissa työnantajan ja henkilöstön kesken. 

Mikäli sopimusta ei saada aikaan, noudatetaan yhteistoimintalain toissijaisia säännöksiä. Yhteistoiminta-asiamies voi kuitenkin työnantajan hakemuksesta myöntää luvan poiketa hallintoedustuksen toteutustapaa koskevista säännöksistä.