Tietoa sivustosta

Palvelun sisältö

YT-asiamies-sivustosta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Verkkopalvelu tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja osittain englanniksi.

Etusivulla on ajankohtaisia asioita sekä tietoa yhteistoiminta-asiamiehen toimistosta ja sen
toiminnasta. 

Yhteistoiminta-osiossa avataan jatkuvaa vuoropuhelua, muutosneuvotteluja, hallintoedustusta ja konserniyhteistyötä. Osiosta löytyy myös vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin, ohjeita,
yhteistoiminta-asiamiehen lausuntoja sekä valvontailmoitus. 

Henkilöstörahasto-osiossa kerrotaan henkilöstörahastoista. Osiosta löytyy myös asiakirjamalleja sekä linkki henkilöstörahastosovellukseen. 

Lainsäädäntö-osioon on koottu keskeisimmät yhteistoimintaan liittyvät lait, niitä koskevat
hallituksen esitykset sekä oikeustapauksia. 

Yhteystiedot-osiosta löytyy yhteistoiminta-asiamiehen toimiston esittely ja yhteystiedot. 

Toiminnot

Haku

Sivuston haku on tarjolla sivun ylätunnisteessa.

Haut kohdistuvat oletusarvoisesti sivuston koko sisältöön. Pikahaku hakee kaikilla annetuille
hakusanoilla ja sivuston kielen mukaan. Hakusanojen väliin lisätään automaattisesti Boolean-operaattori 'JA'. Haussa voi käyttää myös katkaistua sanaa. 

Verkkoselaimet ja päätelaitteet

Sivusto on responsiivinen, ja sisältö skaalautuu päätelaitteen mukaan. Sivujen ulkoasu on parhaimmillaan käytettäessä uusimpia selainversioita. Sivustoa voidaan käyttää myös vanhemmilla selainversioilla, mutta tällöin kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole täysimääräisesti
käytettävissä.

Tiedostolataukset ja lukijasovellukset

Pdf-tiedostojen lukemiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader -ohjelma, jonka voi ladata ilmaiseksi.

Käyttöehdot

Tutustu huolellisesti käyttöehtoihin. Käyttämällä sivustoa hyväksyt käyttöehdot sellaisenaan.

Tekijänoikeudet

Oikeudet sivustossa julkaistaviin teksti- ja kuva-aineistoihin on työ- ja elinkeinoministeriöllä tai muulla aineiston yhteydessä ilmoitetulla tiedontuottajalla.

Sivuston tekstiaineiston käyttö ja siihen linkitys on sallittu hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä, kun lähde mainitaan. Aineiston käytöstä sellaisenaan kaupalliseen tarkoitukseen on aina sovittava erikseen ministeriön kanssa.

Kuvat ja niiden käyttöoikeudet

Verkkopalvelussa olevien kuvien käyttöoikeudet ovat ainoastaan työ- ja elinkeinoministeriöllä.

Oikeudellinen varauma

Sivustosta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Sivuston sisällössä on kaikin tavoin pyritty tiedon oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. TEM ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista tai
vahingosta. Ministeriö ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Siirtyessäsi linkitetyille sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. TEM ei ole
vastuussa näiden kolmansien osapuolien sivustojen päivityksestä, julkaisuista tai sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta.

Työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, seurata ja tarkistaa sellaisia
sivuston alueita, joissa käyttäjät siirtävät tai välittävät viestejä sekä kyseisen viestinnän sisältöä. TEM ei ole vastuussa viestinnän sisällöstä siitä riippumatta, sovelletaanko siihen tekijänoikeus-, kunnianloukkaus-, yksityisyyden suoja- tai muita lakeja. Ministeriö voi harkintansa mukaan
poistaa käyttäjien lähettämän asiattomaksi katsomansa aineiston sivuiltaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö ei suorita mitään korvausta eikä palkkiota verkkosivuston käytöstä tai sen kautta tarjotusta informaatiosta.

Ministeriö ei voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta.
Käyttäjien tulee välttää luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostilla.

Verkkosivujen materiaalia ei voi pitää ministeriötä sitovana tarjouksena, kehotuksena tai
sitoumuksena.

TEM pidättää oikeuden päivittää, tarkistaa ja muuttaa käyttöehtoja sekä sivuston sisältöä ja
ulkoasua. Käyttäjän on hyvä ajoittain tarkistaa voimassa olevat käyttöehdot tältä sivulta. Ministeriöllä on oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta keskeyttää verkkosivujen tarjoaminen esimerkiksi huolto-, korjaus- tai päivitystoimien ajaksi.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan käyttöehtojen vastaisella toiminnallaan mahdollisesti
aiheuttamansa vahingon täysimääräisesti.

Mikäli jokin osa näistä käyttöehdoista katsotaan ehdottoman lainsäännöksen vastaiseksi tai
muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen kohta ei kuitenkaan vaikuta muilta osin näiden käyttöehtojen pätevyyteen.

Käyttöehtoihin sekä niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintaa
koskevat säännökset.

Henkilötietojen käsittely

Työ- ja elinkeinoministeriö on sitoutunut suojaamaan sivustoillaan kävijöiden yksityisyyttä ja henkilötietoja Euroopan tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Lue lisää tietosuojasta

Lisätietoja

Lisätietoja sivustosta antaa yhteistoiminta-asiamies(at)gov.fi