Henkilöstöedustus eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE)

Eurooppayhtiö on EY:n asetuksella luotu uusi yhtiömuoto, jonka avulla yhteen EU-maahan rekisteröitynyt yritys voi toimia kaikissa EU-maissa. Samalla kun yhtiömuoto luotiin, sovittiin henkilöstöedustuksen periaatteista näissä yhtiöissä.

Henkilöstöedustuksesta sovitaan erityisessä neuvotteluryhmässä

Henkilöstöedustuksesta sovitaan erityisessä neuvotteluryhmässä. Säännökset ovat hyvin lähellä kansainvälistä konserniyhteistyötä koskevia vastaavia säännöksiä. 

Periaatteena on se, että henkilöstö valitsee hallintoedustuksen toteuttamistavan yhtiössä ennen sen eurooppayhtiöksi muuttumista käytössä olleista hallintoedustusmalleista. Ellei henkilöstö tee valintaa, valitsee yhtiö mallin. 

Hallintoedustus eurooppayhtiössä korvaa kansainvälisen konserniyhteistyön eikä sitä siis tarvitse näissä yhtiöissä erikseen toteuttaa.

Edellä mainitut asiat koskevat myös eurooppaosuuskuntia.