Personalrepresentation i europabolag (SE) och europakooperativ (SCE)

Ett europabolag är en ny bolagsform som skapats genom EG:s förordning och som ger ett företag som registrerats i ett EU-land möjlighet till verksamhet i alla EU-länder. Samtidigt som bolagsformen skapades avtalade man också om principerna för personalrepresentation i bolagen. 

Personalrepresentationen fastställs i en särskild förhandlingsgrupp

Personalrepresentationen fastställs i en särskild förhandlingsgrupp. Bestämmelserna är mycket lika motsvarande bestämmelser om internationellet koncernsamarbete. 

Principen äri att personalen väljer en av de modeller som varit i bruk innan bolaget ändrades till europabolag som modell för den nya förvaltningsrepresentationen i bolaget. Om personalen inte gör valet, väljer bolaget modellen. 

Förvaltningsrepresentationen i europabolag ersätter det internationella koncersamarbetet, som alltså inte behöver genomföras separat i bolagen. 

Det ovan nämnda gäller också europakooperativ.