Anmälan om brott mot samarbetslagen

Du kan göra en anmälan om misstänkt brott mot samarbetslagen med den här blanketten.

Obs! Kopiera inte länken, utan fyll i blanketten via länken i det fönster som öppnas. Det går inte att skicka formuläret om du kopierar rubrikfältet till ett nytt fönster eller en ny webbläsare.

Sekretess

Anmälarens identitet och det faktum att tillsynsåtgärden vidtas på basis av en anmälan ska hemlighållas. Utan samtyckte får anmälarens identitet uppges för polismyndigheten för utredning av misstänkt brott. 

Samarbetsombudsmannens yttrande är inte juridiskt bindande

De åsikter som förs fram i samarbetsombudsmannens yttrande är inte juridiskt bindande och ändring kan inte sökas i ett yttrande genom besvär (7 kap. 43-45 § och 48 § i förvaltningslagen samt 2 § i lagen om samarbetsombudsmannen). Endast en domstol kan komma med ett juridiskt bindande ställningstagande. 

Samarbetsombudsmannen utövar inte tillsyn inom den statliga eller kommunala sektorn

Observera att samarbetsombudsmannen inte övervakar efterlevnaden av lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (1233/2013) eller lagen om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och välfärdsområden (449/2007).