Omställningsförhandlingar ska föras om omställningar som har konsekvenser för personalen

Med omställningsförhandlingar avses förhandlingar mellan arbetsgivaren och personalen som ska föras när arbetsgivaren överväger ett beslut i affärsverksamheten som väsentligt förändrar en eller flera arbetstagares ställning. 

Väsentliga förändringar som kräver förhandlingar är

  • uppsägning,
  • permittering eller
  • överföring till anställning på deltid (redan av en enda arbetstagare) eller
  • ensidig ändring av ett väsentligt villkor i arbetsavtalet

av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker. 

Skyldigheten att föra omställningsförhandlingar omfattar också beslut som väsentligt påverkar en eller flera arbetstagares

  • arbetsuppgifter,
  • arbetsmetoder eller
  • arrangemang som rör arbetet,
  • arbetslokalerna eller
  • den ordinarie arbetstiden.

Frågor som ska tas upp i omställningsförhandlingarna är alltså till exempel flytt till en ny adress eller ombyggnad av arbetslokalerna till kontorslandskap.