Parter i omställningsförhandlingarna

Omställningsförhandlingarna förs i princip mellan arbetsgivaren och den företrädare för personalen som företräder de arbetstagare som berörs av förhandlingarna.

Om personalen eller en personalgrupp inte har någon företrädare ska omställningsförhandlingar föras gemensamt med alla de arbetstagare som kan bli föremål för den åtgärd som arbetsgivaren överväger.

Om en åtgärd som arbetsgivaren överväger endast berör en enskild eller några enskilda arbetstagare kan arbetsgivaren föra omställningsförhandlingar direkt med de berörda arbetstagarna, även om de har en företrädare som valts för samarbete. I det fallet har dock alla arbetstagare rätt att kräva att det förhandlas om ärendet i närvaro av en företrädare för personalen eller att förhandlingarna förs mellan arbetsgivaren och företrädaren för personalen. Arbetstagaren kan således alltid överlåta förhandlingarna åt företrädaren.

I samband med överlåtelse, fusion eller delning av rörelse har också förvärvaren eller det övertagande företaget rätt att delta i omställningsförhandlingar som gäller eventuella personalkonsekvenser av företagsarrangemang.