Handlingsplan och handlingsprinciper

När arbetsgivaren överväger att säga upp en eller flera arbetstagare ska denna göra upp en handlingsplan eller handlingsprinciper, beroende på antalet personer som ska sägas upp.

Handlingsplanen ska utarbetas vid planeringen av uppsägningar på minst 10 arbetstagare

Om uppsägningarna gäller minst tio arbetstagare ska arbetsgivaren i början av omställningsförhandlingarna lägga fram ett förslag till handlingsplan.

Syftet med handlingsplanen är att strukturera det sätt på vilket förhandlingarna framskrider och genomförs i praktiken. Dessutom ska handlingsplanen redogöra för de åtgärder som syftar till att lindra de negativa följderna av uppsägningarna. Handlingsplanen ska behandlas och vid behov kompletteras under förhandlingarna.

Handlingsplanens innehåll

Av handlingsplanen ska den planerade tidtabellen för omställningsförhandlingarna framgå. Den ska innehålla ett preliminärt förslag till de datum som reserverats för förhandlingarna och till de ärenden som ska behandlas under respektive förhandlingsomgång.

Av handlingsplanen ska också framgå vilket förfarande som tillämpas vid förhandlingarna. Det kan handla om olika frågor i anslutning till förhandlingsarrangemangen, till exempel i vilken sammansättning förhandlingarna förs, sättet och tidpunkten för utdelning av förhandlingsmaterial eller hur förhandlingsprotokoll förs och granskas.

Slutligen ska handlingsplanen även innehålla de principer enligt vilka användningen av offentlig arbetskraftsservice samt jobbsökning och utbildning främjas under och efter uppsägningstiden.

Verksamhetsprinciperna ska läggas fram vid prövningen av uppsägningar med färre än 10 anställda

Om arbetsgivaren överväger att säga upp färre än tio arbetstagare ska denna när omställningsförhandlingarna inleds föreslå handlingsprinciper för hur arbetstagarna under uppsägningstiden stöds i att på eget initiativ söka sig till annat arbete eller utbildning och i att använda offentlig arbetskraftsservice.