Publicerade utlåtanden 

Utlåtenden om den nya samarbetslagen (1333/2021)

Utlåtanden om den gamla samarbetslagen (334/2007)