Personalens förvaltningsrepresentation som grundar sig på avtal

Arbetsgivaren och personalen kan avtala om i vilket eller vilka organ personalen ska vara representerad.

Man kan också avtala fritt om antalet förvaltningsrepresentanter.

Man kan dock inte genom avtal avvika från bestämmelserna om behörighet, uppsägningsskydd eller tystnadsplikt för förvaltningsrepresentanter. Det är inte heller möjligt att avtala om att förvaltningsrepresentanternas ansvar avviker från ansvaret hos det behöriga organets övriga medlemmar.

Avtalet om personalens förvaltningsrepresentation ska ingås skriftligt, och det kan gälla för viss tid eller tills vidare.

Avtalet om förvaltningsrepresentationen kan även ingås på koncernnivå.