Samarbetsombudsmannens byrå

Vår uppgift är att främja och förbättra samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare samt uppnåendet av målen i lagarna om samarbete.

Information om samarbetsombudsmannen

Kuvituskuva

 

Aktuellt

På denna sidan hittar du information om aktuella ärenden som omfattas av samarbetsombudsmannens byrås behörighet.

Webbinarium

Samarbetsombudsmannens byrå ordnade den 16 maj 2023 ett webbinarium om ”Den nya samarbetslagen”. Kontinuerlig dialog – välbefinnande i arbetet, produktivitet och resultat” (på finska).