Henkilöstövaikutuksia aiheuttavista muutoksista käydään muutosneuvottelut 

Muutosneuvotteluilla tarkoitetaan työnantajan ja henkilöstön välisiä neuvotteluja, jotka tulee käydä, kun työnantaja harkitsee liiketoimintapäätöstä, joka toteutuessaan muuttaisi olennaisesti yhden tai useamman työntekijän asemaa. 

Neuvotteluja edellyttäviä olennaisia muutoksia ovat jo yhdenkin työntekijän

  • irtisanominen,
  • lomauttaminen tai
  • osa-aikaistaminen taikka
  • työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolinen muuttaminen

tuotannollisella tai taloudellisella perusteella. 

Neuvotteluvelvoitteen piiriin kuuluvat myös ratkaisut, jotka vaikuttavat olennaisesti yhden tai useamman työntekijän

  • työtehtäviin,
  • työmenetelmiin tai
  • töiden,
  • työtilojen taikka
  • säännöllisen työajan järjestelyihin.

Muutosneuvotteluissa käsiteltäviä asioita ovat siten esimerkiksi toimipaikan siirto toiseen osoitteeseen tai työtilojen muuttaminen avokonttoriksi.