Kansallinen ja yhteisönlaajuinen konserniyhteistyö

Konserniyhteistyö on yhteistoimintamenettelyä, jossa henkilöstö saa tietoja suomalaisen tai yhteisönlaajuisen yritysryhmän toiminnasta ja voi tulla kuulluksi, kun yritysryhmässä tehdään työntekijöiden asemaan ja työllisyyteen vaikuttavia ratkaisuja.

Yritysryhmä on yhteisönlaajuinen, kun sillä on työntekijöitä ainakin kahdessa Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltiossa. 

Kansallisen (kotimaisen) konserniyhteistyön edellytyksenä on, että yritysryhmällä on Suomessa yhteensä vähintään 500 työntekijää. 

Kansainvälinen konserniyhteistyö taas koskee sellaisia yhteisönlaajuisia yritysryhmiä, joilla on ainakin kahdessa ETA:n jäsenvaltiossa kussakin 150 ja yhteensä ETA-alueella vähintään 1000 työntekijää. Nämä ehdot täyttävässä yritysryhmässä konserniyhteistyöelimenä toimii ensisijaisesti eurooppalainen yritysneuvosto (European Works Council, EWC). 

Konserniyhteistyö voidaan niin kotimaisella kuin eurooppalaisellakin tasolla järjestää sopimuksin. Jos sopimuksia ei ole tehty, noudatettaviksi tulevat toissijaiset säännökset, jotka sisältyvät lakiin yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä (335/2007). 

Yhteistoiminta-asiamies valvoo paitsi mainitun lain, myös konserniyhteistyöstä solmittujen sopimusten noudattamista.

Laiminlyönnit saattavat johtaa yhteistoiminta-asiamiehen tekemään tutkintapyyntöön ja sen myötä rikosoikeudelliseen seuraamukseen.