Henkilöstövaikutuksia aiheuttavista muutoksista käydään muutosneuvottelut 

Muutosneuvotteluilla tarkoitetaan työnantajan ja henkilöstön välisiä neuvotteluja, jotka tulee käydä, kun työnantaja harkitsee liiketoimintapäätöstä, joka toteutuessaan muuttaisi olennaisesti yhden tai useamman työntekijän asemaa. 

Neuvotteluja edellyttäviä olennaisia muutoksia ovat jo yhdenkin työntekijän irtisanominen, lomauttaminen tai osa-aikaistaminen taikka työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolinen muuttaminen tuotannollisella tai taloudellisella perusteella. 

Neuvotteluvelvoitteen piiriin kuuluvat myös ratkaisut, jotka vaikuttavat olennaisesti yhden tai useamman työntekijän työtehtäviin, työmenetelmiin tai töiden, työtilojen taikka säännöllisen työajan järjestelyihin. Muutosneuvotteluissa käsiteltäviä asioita ovat siten esimerkiksi toimipaikan siirto toiseen osoitteeseen tai työtilojen muuttaminen avokonttoriksi. 

Yhteistoimintalaissa on yksityiskohtaiset säännökset muutosneuvotteluiden käynnistämisestä ja sisällöstä sekä neuvotteluajoista. Osaa näistä säännöksistä tehostaa siviilioikeudellinen hyvitysseuraamus, toisia taas rikosoikeudellinen rangaistusvastuu. 

Lue lisää: Yhteistoiminta-opas