Yhteistoiminta-asiamiehen pääasialliset tehtävät

Yhteistoiminta-asiamies toimii itsenäisesti työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä ja on riippumaton valvontatehtävää suorittaessaan. Toimikausi on viisi vuotta.

Yhteistoiminta-asiamies muun muassa:
valvoo

 • yhteistoimintalain (1333/2021),
 • yritysryhmäyhteistoimintalain (335/2007),
 • henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiöissä ja eurooppaosuuskunnissa annetun lain (758/2004) sekä
 • henkilöstörahastolain (934/2010)

noudattamista ja seuraa niiden tavoitteiden toteutumista

 • antaa neuvoja em. lakien soveltamisesta
 • edistää ja parantaa työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa sekä muiden henkilöstön osallistumisjärjestelmien toteutumista
 • valvoo henkilöstörahaston toimintaa ja hallinnointia
 • ylläpitää henkilöstörahastorekisteriä.

Yhteistoiminta-asiamiehellä on oikeus muun muassa:

 • saada salassapitosäännösten estämättä työnantajalta maksutta valvontaa varten välttämättömät tiedot ja asiakirjat
 • suorittaa valvontatehtävän edellyttämässä laajuudessa tarkastus yrityksessä
 • saattaa asia esitutkintaan, jos lain rikkomisesta seuraa rangaistus.

Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2020