Neuvotteluiden kirjaaminen

Lähtökohtana on, että työnantajan on pyynnöstä pidettävä neuvottelupöytäkirjaa, josta käyvät ilmi ainakin neuvotteluiden käymisen ajankohta, niihin osallistuneet henkilöt, neuvotteluiden tulokset sekä mahdolliset eriävät mielipiteet.

Osapuolten on tarkastettava ja allekirjoitettava pöytäkirja, jollei toisin sovita.

Pöytäkirjaa on syytä pitää, vaikka pyyntöä ei esitettäisikään, sillä sen avulla työnantaja pystyy mahdollisissa erimielisyystilanteissa osoittamaan, että neuvotteluvelvoitteet on täytetty.