Henkilöstörahastojen ilmoitukset rahastosovellukseen

Henkilöstörahastoasioihin liittyvät ilmoitukset tehdään henkilöstörahastosovelluksen kautta. Myös tarvittavat asiakirjat toimitetaan sovelluksen välityksellä.

Tunnukset sovellukseen tulee pyytää osoitteesta yhteistoiminta-asiamies(at)gov.fi. Halutessaan voi käyttää suojattua sähköpostiviestiä. Tunnusten myöntämistä varten tulee yhteistoiminta-asiamiehelle ilmoittaa nimi ja henkilötunnus sekä rahasto tai rahastot, joihin käyttöoikeutta pyydetään.

Lisäksi tulee ilmoittaa, mihin rahaston tai rahastojen käyttöoikeus perustuu, esimerkiksi työskentelyyn henkilöstörahastojen hallinnoinnista vastaavassa yrityksessä tai muuhun henkilöstörahaston hallituksen, puheenjohtajan tai toiminimen kirjoittamiseen oikeutetun antamaan valtuutukseen. 

Henkilöstörahaston puheenjohtajalla on oikeus saada käyttöoikeus sovellukseen ilman erillistä valtuutusta. 

Rahaston hallitus vastaa ilmoitusten tekemisestä

Henkilöstörahastoa koskevien ilmoitusten tekemisestä vastaa rahaston hallitus. 

Ilmoitus henkilöstörahaston perustamisesta 

Rahaston perustamisesta on tehtävä ilmoitus yhteistoiminta-asiamiehelle. Henkilöstörahasto tulee oikeuskelpoiseksi, kun se on rekisteröity. Ilmoitusten tekemiselle ei ole säädetty laissa tarkkaa määräaikaa.

Muutosilmoitus

Muutosilmoitus on tehtävä esimerkiksi hallituksen jäsenen vaihtumisesta tai rahaston sääntöjen muuttamisesta. 

Purkautumisilmoitus

Purkautumisilmoituksen tekemisestä vastaa rahaston hallituksen lisäksi myös selvitysmies, jos sellainen on asetettu. Ennen purkautumisilmoitusta on tehtävä purkautumispäätösilmoitus, jonka rekisteröimisen jälkeen purkautumisilmoituksen tekeminen on mahdollista. 

Ohje rahaston purkautuessa