Henkilöstörahastojen ilmoitukset rahastosovellukseen

Henkilöstörahastoasioihin liittyvät ilmoitukset tehdään henkilöstörahastosovelluksen kautta. Myös tarvittavat asiakirjat toimitetaan sovelluksen välityksellä.

Tunnukset sovellukseen tulee pyytää osoitteesta yhteistoiminta-asiamies(at)gov.fi. Tunnusten myöntämistä varten tulee yhteistoiminta-asiamiehelle ilmoittaa nimi ja henkilötunnus sekä rahasto tai rahastot, joihin käyttöoikeutta pyydetään.

Rahaston hallitus vastaa ilmoitusten tekemisestä

Henkilöstörahastoa koskevien ilmoitusten tekemisestä vastaa rahaston hallitus. 

Ilmoitus henkilöstörahaston perustamisesta 

Rahaston perustamisesta on tehtävä ilmoitus yhteistoiminta-asiamiehelle. Henkilöstörahasto tulee oikeuskelpoiseksi, kun se on rekisteröity. Ilmoitusten tekemiselle ei ole säädetty laissa tarkkaa määräaikaa.

Muutosilmoitus

Muutosilmoitus on tehtävä esimerkiksi hallituksen jäsenen vaihtumisesta tai rahaston sääntöjen muuttamisesta. 

Purkautumisilmoitus

Purkautumisilmoituksen tekemisestä vastaa rahaston hallituksen lisäksi myös selvitysmies, jos sellainen on asetettu.

Ohje rahaston purkautuessa