Tillgänglighetsutlåtande

I detta tillgänglighetsutlåtande berättas hur lagen om tillhandahållande av digitala tjänster iakttas i på  webbplatsen yt-ombudsman.fi, vilka bristerna i tillgängligheten till webbplatsen är och hur du kan ge oss respons om tillgänglighetsproblem. Vi beaktar tillgängligheten när vi utvecklar de digitala tjänsterna.

Hur tillgängliga är webbsidorna?

Webbplatsen yt-ombusdman.fi uppfyller i huvudsak de tillgänglighetskriterier på nivåerna A och AA som krävs enligt lagen (WCAG-kriterier 2.1).

Webbplatsens tillgänglighet granskades i februari 2022.

Vi följer upp tjänsternas tillgänglighet regelbundet bland annat genom hjälpprogram och korrigerar de brister som har konstaterats i tillgängligheten till de olika innehållen.

Vi instruerar också ministeriets tjänstemän att beakta tillgänglighetskraven i sitt eget arbete. Om detmaterial du behöver inte är tillgängligt, kontakta oss per e-post (yhteistoiminta-asiamies(at)gov.fi). Vi skickar det material du behöver i tillgängligt format.

Närmare uppgifter om den tekniska tillgängligheten


Tillgänglighetsbristerna i Pdf-filer

På webbplatsen finns vissa pdf-filer med brister i tillgängligheten.

Det finns bristerna i utformningen som kan försvåra användningen av skärmläsaren, till exempel tomma radbyten och rubriker utan rubriknivåer. (WCAG 1.3.1)

Det kan finnas brister i filernas metadata, till exempel rubriker som saknas (title) eller felaktiga språkspecifikationer och upphovsmannauppgifter. (WCAG 1.3.1)

Har du observerat några brister i tillgängligheten?

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra e-tjänsternas tillgänglighet. Meddela oss gärna om det finns något problem med webbsidan som inte beskrivs i detta utlåtande. Du får också gärna komma med andra kommentarer och förbättringsförslag gällande tillgängligheten. Du kan kontakta oss via e-post på adressen yhteistoiminta-asiamies(at)gov.fi.  Ange i din respons den eller de sidor där problemet upptäcktes och beskriv problemet så noggrant som möjligt

Tillsynen över tillgängligheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar efterlevnaden av tillgänglighetskraven. Om svaret du får inte är tillfredsställande eller om du inte fått något svar inom två veckor, kan du vända dig till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar om hur man kan anföra besvär och om hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Tillgänglighetskrav-webbtjänsten
[email protected]
Telefonnummer (växel) 0295 016 000

 

Uppdaterad 24.2.2022